FLASH BACK GROUND
[obiekt, animacja 3D, audio, fotografie archiwalne i grafiki]

Dorastając w miejscach i rytualnie powracając do nich zarówno fizycznie jak i mentalnie, w pewien sposób wrastają one we nas, a my obrastamy je sobą. Starając się zrekonstruować prywatne wspomnienia sięgam do pamięci kolektywnej, badam wspólny grunt. Aby zrobić to jak najdokładniej sięgam po pomoc rodziny, sąsiadów i znajomych. Wskazując konkretne miejsca, obiekty, więzi i ślady w kontekście przestrzeni publicznej i prywatnych wspomnień chcę nadać im lub przywrócić status ważności. Nazywam to procesem osadzania w lokalnym kontinuum pamięci i wyobraźni, swoistym AKTYWIZMEM PAMIĘCI.
NOTHING_HAS_CHANGED
[object, 3D animation, audio, archival photos and graphics]

Growing up in specific places and ritually returning to them physically and mentally I found those places growing on me. By reconstructing and sharing the flash of private memories I reach for what’s collective, examining shared ground. To do that as precisely as possible I use the help of my family, neighbours and friends. I point out sites, objects, bonds and traces which exist in public space and private memories. I recall shapes that no longer exist physically or pay attention to still existing ones and try to give them status, importance and value. I call this MEMORY ACTIVISM, a process of re-embedding in a local continuum of memory and imagination.

 

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.