NIC_SIĘ_NIE_ZMIENIŁO
[obiekty do używania: przeskalowana do rozmiarów dorosłego framuga drzwiowa i klasyczna polska wersalka z lat 70']

Idea:
Postaw stół w pustym pokoju i wpuść tam grupę dzieci. Zapewniam cię, że stół stanie się wszystkim tylko nie stołem. Wpuść do pokoju grupę dorosłych, a pozostanie on tylko i wyłącznie stołem. Gdy dorastamy świat zdaje się stopniowo kurczyć. Nie tylko nasze ciała rosną i przestają pasować do dziecięcych (nie dziecinnych) pomysłów. Zdaje się, że również nasza wyobraźnia kurczy się, poddawana zabiegom społeczno – kulturowego formowania według schematów. Ograniczenia wyobraźni jesteśmy w stanie przezwyciężyć eksperymentując, pozwalając sobie na zabawę, a więc również na porażkę. Ograniczenia jakie wynikają z gabarytów dorosłego ciała przezwyciężyć jest trudniej. Obydwa staram się znieść poprzez zmianę skali obiektu i przez zachęcenie do interakcji z nim. Aktywacja pamięci (w tym pamięci ciała) poprzez bezpośrednie działanie na obiekcie była punktem wyjścia dla powstania tej pracy.
NOTHING_HAS_CHANGED
[objects to use: scaled to adult's size door frame and classic polish 70' sofa]

Idea:
Put the table inside the empty room and let the children in. I asure you, that the table will be anything but the table. Let the adults in and it will stay just the table and nothing else. When we’re growing up it seems that the whole world shrinks. Not only our bodies grow and stop fitting into the child (not childish) ideas. It seems that our imagination shrinks as well, oppressed by the social and cultural schemes. The limitations of the imagination can be overcome by experimenting and simple play without fear of failure however the limitations of the physical bodies are not so easy to overcome. By changing the scale of the object and by encouraging interaction with it these limitations can be lessened. Activation of the memory (both physical and cerebral) by acting directly with the object was the genesis of my work.

 

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.