?rel=0&theme=light&color=white&showinfo=0&wmode=transparent" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Portret z człowiekiem w tle
[VIDEO]

Nigdy nie jesteśmy sami. Kłębią się, czają i zwyczajnie SĄ w nas i wokół nas istoty mniejsze i większe. Istnienie wielu z nich odkryliśmy niedawno, obecność wielu innych stała się tak "oczywista", że przestaliśmy ją zauważać. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest historia milczącego drzewa za oknem? Jak czuje się wasz liściasty doniczkowy współlokator ? Czy wciąż interesując się swoim gatunkiem i jego historią nie pozbawiliśmy się poznania równie ciekawej i skomplikowanej historii INNYCH ? W końcu, czy potrafimy zauważyć i docenić jednostkę nieludzką, wyróżnić ją z tłumu podobnych, uznać jej indywidualność i niepowtarzalność ? "Portret z człowiekiem w tle", to próba zogniskowania naszego wzroku i uwagi na obecności owych INNYCH. Mistrzów drugiego planu, statycznych, bezimiennych, niesłyszalnych, a przecież obecnych tak samo jak człowiek. To próba zauważenia i bliższego przyjrzenia się roślinom.

Portrait with a human
[VIDEO]

We are never alone. There are worming, lurking, there simply are in us and around us smaller and bigger beings. We have discovered existance of many of them not so long ago and presence of many others has become so obvious that we stopped no longer pay attention to it. Have you ever wondered what is the history of the silent tree behind your window? How your green-lea- room-mate is feeling today? Don't you think that constantly busy with our own (human) history we have deprived ourselves of, also interesting and comple,x history of OTHERS? And at last are we able to notice and appreciate non-human individual, also unique and self determinated? The portrait with the human (in the background) is an attempt of focusing our sight and attention on the presensce of THE OTHERS. Masters of second plan, nameless, static, silent but still present in everyday life as much as humans. This piece is an attempt of puting the man aside so we can have a closer look at plants.

 

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.