STYCZNA
[VIDEO INSTALACJA]

Według definicji matematycznej styczna do okręgu jest to prosta posiadająca tylko jeden punkt wspólny z okręgiem. Posługując się tą definicją staram się nakreślić swoisty portret punktów/momentów styku jednostek z niewzruszonym kosmicznym porządkiem życia. Punkt ten wyznacza bowiem granicę między etapami, jest istotą metamorfoz i rozwoju. W tym cyklu obrazów video używam symboli odnoszących się do cech przyporządkowanych stadiom rozwoju jednostki, które jednak zawsze zdeterminowane są szerszą perspektywą. Chłopiec, dojrzewająca kobieta, dojrzały mężczyzna i staruszka są wyrazicielami stanów granicznych – utraty niewinności, poświęcenia instynktom/ wyjścia poza własne ego, unifikacji/zespolenia osobowości dojrzałej, aż w końcu przejścia ku temu, co kryje się za horyzontem.

TANGENT
[VIDEO INSTALLATION]

According to the mathematical definition, the tangent to a circle is the straight line having only one point in common with the circle. While using this definition, I try to outline the specific portrait of points/moments of the contact of individuals with the imperturbable cosmic order of life. For this point sets a boundary between stages, it is the essence of metamorphosis and development. In this series of video images I use symbols relevant to the characteristics associated with the stages of development of the individual, albeit they are always determined by the wider perspective. The boy, the adolescent woman, the mature man, and the old woman are exponents of the borderline condition – the loss of innocence, the sacrifice to instincts/stepping outside own ego, the unification/consolidation of mature personality, and in the end – the passage towards what lies beyond the horizon.

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.