SACRAL PLEXUS
SPLOT KRZYŻOWY
[video]

W pracy tej podejmuję wątek człowieka zanurzonego równocześnie w dwóch światach; w świecie natury i kultury. Rytualne czynności (ścinanie włosów przez kobietę, wicie gniazda, wysiadywanie jaj, poddawanie się torturze kropli drążącej czaszkę) oraz użycie przedmiotów o znaczeniu symbolicznym (sól, jaja, włosy, mleko) służą inicjacji, przemianie zarówno widocznej na filmie kobiety jak i mężczyzny. Każdy z etapów służy kolejno; odcięciu się od przeszłości, zbudowaniu podstawy, oczyszczenia, poświęcenia i połączenia. Tytułowy splot krzyżowy ma podwójne znaczenie. Splot jest to wytrzymała forma powstała w wyniku połączenia dwóch słabszych elementów, krzyż powstał z przecięcia się dwóch kierunków; wertykalnego, wznoszącego utożsamianego z mężczyzną i horyzontalnego, stabilizującego przypisywanego kobiecie. Łacińską nazwą Sacral Plexus określa się największy splot nerwów w organizmie ludzkim, ma on kształt trójkąta i usytuowany jest w okolicy miednicy.
SACRAL PLEXUS
[video]

In this work, I embark upon the topic of man immersed simultaneously in two worlds; the world of nature and the world of culture. The ritual activities (shearing the hair by a woman, nesting , sitting for eggs, being a subject to the water torture drops penetrating the skull) and the use of symbolic objects (salt, eggs, hair, milk) are aiming at rites of passage, the transformation of both persons in the video, a woman and a man. Each of the steps serves another purpose in such sequence: breaking with the past, building a base, purification, dedication and connection. The title sacral plexus has a double meaning. The plexus is a durable form resulting from the merging of two weaker elements, the cross is made from the intersection of the two directions: the vertical one, ascending and identified with a man, and the horizontal one, stabilizing and attributed to a woman. The Latin name Sacral Plexus defines the largest plexus of nerves in the human body; it has the shape of a triangle and is located in the pelvic area.

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.