ZWIERZ
performance

Jest to próba zmierzenia się z prezentacją własnej poezji na żywo. Klasyczną recytację zastępuję akcją performatywną. Na pięciu ekranach widoczne są osoby, które czytają mój wiersz pt. "Zwierz" po raz pierwszy. Obserwuję je bacznie i kontrolując kanały audio staram się nagłaśniać tę osobę, która wymawia odpowiedni wers. Staram się aby zdania ułożyły się w chronologiczną, znaną tylko mi całość. Jednak indywidualne tempo czytania oraz różnice interpretacyjne utrudniają to i dopiero po dłuższym czasie z zapętlonego tekstu udaje mi się wydobyć całość. Fascynuje mnie jak mój intymny tekst uplastycznia się i nabiera nowych sensów w ustach innych, jak manipulacja słowem, dźwiękiem i obrazem buduje dramaturgię utworu. Jednocześnie pozbywam się ciężaru tremy, staję się jedynie pryzmatem treści na osi tekst - odbiorca. 

BEAST
performance

This is an attempt to face the challenge of the presentation of my own poetry alive. I’m replacing the classical recitation with the performative action. On five screens there appear the people who for the first time read my poem entitled “Zwierz”. I watch them closely and by controlling the audio channels I am trying to amplify the person who pronounces the appropriate verse. I am trying to arranged sentences in chronological, known only to me, wholeness. However, individual differences in the reading rate and interpretation make it difficult, and only after a long time I managed to get out the whole from the looped text. It fascinates me how my intimate text becomes plastic and takes on the new meanings in the mouth of others, how the word, the sound, and the image manipulation are building a dramaturgy of this piece. At the same time I am getting rid of the burden of stage fright, I became just the prism of content on the axis of text – recipient.

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.