NOT FOUND YET
[PERFORMANS/INSTALACJA]

Kiedy mogę być obok, poza sobą i patrzeć na nas?
Kiedy zauważysz, że nigdy mnie tu nie było?

Budując fizyczną granicę zyskuję dwie niezależne przestrzenie, których relacje wykorzystuję do zadawania tych pytań. Za pomocą medium jakim jest video tworzę złudzenie, sytuację potencjalnego zagrożenia . Staram się zbadać i zakłócić poczucie jedności miejsca i bycia w miejscu. Na równi z odbiorcą stawiam się na linii strzału. Celując z broni w stojącą między nami barierę pośrednio celuję w odbiorców i siebie samą.
NOT FOUND YET
[PERFORMANCE/INSTALLATION]

When can I be beside, outside myself and look at us?
When would you notice that I was never here?

By building a physical border I receive two independent spaces and use their relations to ask above questions. With the aid of video medium I create the illusion, the situation of potential danger. I am trying to examine and disrupt the sense of the unity of place and the very being in the given place. I’m putting myself in the line of fire equally with the recipient. By pointing a gun at the barrier that stands between us, I’m indirectly aiming at recipients and myself.

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.