Z PRĘDKOŚCIĄ MIGA / NIE-DO-TKNIĘCIA
performance z Tomaszem Cebo

Między dwoma biegunami, które reprezentują kobieta i mężczyzna rozgrywa się swoisty dialog, kompetycja, walka, gra. Kobieta kolejno wyjmuje z walizki przedmioty i kładzie na małym stole. Są to obiekty o wyraźnym charakterze sentymentalnym, osobistym (m.in. pęk kapsli z "przepowiedniami" Tymbarka, liczydło, jajko płonące w kieliszku wódki). Stojący na przeciw mężczyzna wydaje długie, głośne i niskie dźwięki do mikrofonu podłączonego do głośnika pełniącego funkcję stołu. Poprzez basowe drgania stara się zrzucić przedmioty ze stołu. Kobieta jest niewzruszona i wykłada kolejne przedmioty. Mężczyzna wkłada w swoje działanie dużo energii, jest zawzięty i agresywny. Zakończenie akcji przeprowadzonej w Galerii Enter w Poznaniu wygląda tak, że kobieta sama wchodzi na stół, maluje sobie na twarzy uśmiech za pomocą pędzla i pozostaje na stole dopóki mężczyzna nie odpuści. W drugiej akcji przeprowadzonej w Toruniu, kobieta wchodzi na stół i rysuje na przegubach dłoni karty do gry; 6 i 9 kier po czym prezentuje je do kamery niczym rany samobójcze.
WITH MIG’S SPEED / NOT-TO-TOUCH
performance with Tomasz Cebo

Between the two poles, which represent the woman and the man, a certain dialogue, a competition, a fight, a game is taking place. The woman successively takes items out of the suitcase and puts them on a small table. These are objects with a strong sentimental and personal nature (i.a. a bunch of TYMBARK bottle caps with “prophecies”, an abacus, and a burning egg in a glass of vodka). The man standing up against her utters long, loud and low sounds into a microphone connected to a speaker acting as the table. By actuation of bass vibration he is trying to shed items from the table. The woman stays unimpressed and takes out more items. The man puts into his action a lot of energy, he is fierce and aggressive. The action carried out in the Galeria Enter in Poznań is completed by the woman mounting the table herself and painting a smile on her face with a brush, than remaining on the table until the man does not let go. During the other action performed in Toruń, the woman is mounting the table and draws on her wrists the playing cards: 6 and 9 of hearts, and then presents them to the camera like the suicide wounds.

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.